CENAS

Katrs pasūtījums ir vienlīdz individuāls un īpašs kā katrs klients, kā rezultātā, par cenām vienmēr iespējams vienoties katram pasūtījumam atsevišķi. Lai saņemtu bezmaksas cenu aprēķinu, lūdzu, sazinieties ar mums ar e-pasta starpniecību.

Cena tiek aprēķināta, balstoties uz vārdu skaitu avota valodas tekstā un tā ir atkarīga no teksta specifikas, vēlamā termiņa, kā arī izmantotās tulkošanas programmas. Gadījumā, ja vārdu skaits ir mazāks par 250 vārdiem, tiek piemērota minimālā cena (vienas standarta lapas cena).

Maksāšanas noteikumi

Pastāvīgajiem klientiem rēķins tiek piestādīts vienu reizi mēnesī (mēneša beigās) vai uzreiz pēc tulkojuma nodošanas klientam ar 15 dienu apmaksas termiņu. Jaunajiem klientiem tiek izrakstīts priekšapmaksas rēķins pasūtījuma veikšanas brīdī.